معرفی انجمن

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب مبنی بر پنج اصل: مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت، درون زایی اقتصاد کشور، مولدشدن و دانش بنیان شدن، برون گرایی با استفاده از ظرفیت­ها، سپردن کارها به دست یک مجموعه جوان دانا و مومن و مسلط بر دانسته­های اقتصادی؛ با هدف تقويت ارتباط صنعت، بازار و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، نيل به اقتصاد مقاومتي و به ویژه سياست­هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، مصوب سي‌امین جلسه ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور مورخ 15/12/1391 شورايِ­ عالي انقلاب فرهنگي و با تاکید بر اصل(44) قانون اساسی و در راستای سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نظام نامه فرهنگی ورزش کشور، قانون احکام دائمی برنامه به ویژه مواد(1)، (12) و (51)؛ متضمن ضرورت ترویج و حمایت از تشکل­های تخصصی، صنفی و اقتصادی و بروز نمودن آن براي نیل به اهداف قانونی توسعه و حمایت از بهبود فضاي کسب و کار و پاسخ­گویی به مشکلات و نارسائی­ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور؛ همچنین حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا، ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي آنها اعم از حقيقي و حقوقي و در راستای ایفای نقش به عنوان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت ورزش در عرصه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا در سطح کشور و مشارکت عامه مردم در تصدی امور قابل واگذاری؛ ایجاد رقابت سالم به‌ منظور زمینه­سازی‌، تامین‌ و پیشبرد اهداف‌ و مقاصد علمی‌ و تخصصی و انتظارات واحدهای تولیدی درسطح کلان؛ عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی و برنامه اشتغال فراگیر، همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت­های تولیدی و حضور در بازارها و نمایشگاه­های داخلی و خارجی و حمایت و تشویق و تجلیل واحدهای برتر تولیدی و کارآفرینان این حوزه در سطح کلان و تشویق واحدهای مربوطه به منظور ساماندهی امور تولیدکنندگان و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره­برداري بیشتر از سرمایه­گذاري و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران، انجمن صنعت ورزش کشور تاسیس گردید.  

معرفی انجمن صنعت ورزش :

 این سایت متعلق به انجمن صنعت ورزش، کالا و خدمات وصنایع وابسته می باشد و به طور رسمی از  سال 1400 به عنوان انجمن حرفه ای صنعت ورزش تاسیس شده است، توسعه و گسترش ورزش در کلیه سطوح جامعه امری ضروری می باشد ، تشکیل نهاد حقوقی – مدنی مردم نهاد ؛ تحت عنوان “ انجمن صنعت ورزش کشور ” و دارای هویت تخصصی و حرفه ای و صنفی، صنعتی و اقتصادی مستقل که بتواند به عنوان ارایه موضوعات به منظور خدمات حمایت صنعتی، آموزش و پشتیبانی حرفه ای به اعضاء وتولید کنندگان کالا و خدمات صنایع ورزشی،و نهادهای وابسته در ورزش را ارائه نماید، و از جمله اعضای آن : جذب حداکثری شرکت های و کارخانجات تولیدی و تجهیزات وصنایع وابسته ورزشی، ثروت آفرینان ورزش، سرمایه گذاران وسرمایه پذیران و مشارکت کنندگان، سازمان های دولتی ورزشی، نهادهای ورزشی، سازمان ها، ورزش دانش آموزی ، دانشجویی ، کارگران ، نظامی وانتظامی ، بانوان ، روستاییان ،کارکنان دولت و مراکز آموزش عالی و پژوهشگاههای ورزش و باشگاه های ورزشی و …نخبگان و مراکز دانش بنیان و استارت آپ های ورزشی و سایر صادر کنندگان و واردکنندگان  صنایع ورزشی و وابسته می باشد.

این انجمن به عنوان تنها تشکل اقتصادی و صنعتی ورزش کشور در راستای ساماندهی این صنعت پیشران، نقش و اهمیت آن در توسعه و اشتغال مولد و پایدار، با هدف ارتقاء سهم تولید ناخالص داخلی ورزش کشور،فعالیت های خود را در سه حوزه: حمایت،خدمات،پشتیبانی، شرکتها و صنایع ورزشی و خلاق و کسب و کارهای وابسته آغاز نموده است.

یکی از مهمترین ماموریت آن ارائه راهبردی و اجرایی برای رشد و موفقیت صنعت ورزش در کشور، وتوسعه صادرات محصولات ایران ساخت در منطقه و جهان می باشد. از جمله خدمات آن برای صنعت:  رفع موانع تولید، تسهیل، خدمات منابع انسانی، توسعه نیروی کار، شبکه ورزشی داوطلبان، جوایزو تجلیل سال صنعت ورزش،  آزمایشگاه های صنعتی و … تولیدکنندگان و صنایع ورزشی و خلاق و کسب و کارهای وابسته رفع موانع تولید می باشد.  یکی از وظایف خطیر آن، ارایه مشورت‌های تخصصی به قوای سه گانه و سایر دستگاههای اجرایی کشور می باشد.

این انجمن درحال حاضر به عنوان تنها تشکل اقتصادی و صنعتی ورزش کشور می باشد که عضو مجامع بین المللی مختلفی از جمله صنعت ورزش جهان وعضو خانواده بزرگ کمیته بین المللی المپیک ” IOC ”  و دارای ارتباطات بین المللی موثر می باشد. در راستای ساماندهی این صنعت پیشران، نقش و اهمیت آن در توسعه و اشتغال مولد و پایدار، با هدف ارتقاء سهم تولید ناخالص داخلی ورزش کشور،فعالیت های خود را در سه حوزه: حمایت،خدمات،پشتیبانی اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالین وذی نفعان صنایع ورزشی و خلاق و کسب و کارهای وابسته فعالیت می نماید.

دکمه بازگشت به بالا