صنعت ورزش ایران

این مجموعه به عنوان مجموعه برجسته مستقل الهام گرفته از ورزش و جهت رونق بخشیدن به اقتصاد ورزش و شخصیتهای اقتصادی وهمچنین ارتقاء بخشی صنعت ورزش با استفاده از پتانسیل شخصیتهای اقتصادی ، مارک های اوقات فراغت ،تولیدکنندگان تامین کنندگان ،فروشندگان ملی ،فدراسیون های مربوطه، صنعت وتجارت ،اتحادیه و انجمن ها و تمام صنعت لوازم ورزشی و کسب وکار مرتبط است .

آموزش و پژوهش ​

صنعت ورزش در نظر دارد دوره های آموزشی به صورت آنلاین و برای علاقمندان برگزار کند برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید​

باشگاه مشتریان​

باشگاه رفاهی صنعت ورزش یک باشگاه مشتریان است که هدف آن ارائه خدمات رفاهی ارزان به هموطنان عزیز می باشد

برگزاری رویدادها و رقابت های ورزشی

انجمن صنعت ورزش ایران حمایت از برگزاری رویدادها و رقابت های ورزشی را یکی از اهداف خود قرارداده و جهت برگزاری رقابتها همکاری می کند

گالری تصاویر

سازمان ها و مراکز داخلی و خارجی مرتبط با صنعت ورزش