ضرورت و اهمیت

ضرورت و اهمیت تشکیل صنعت ورزش کشور:

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ عبارت است از : ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت انقلابی و اسلامی ،الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل که جامعه ایرانی در افق این چشم انداز ویژگیهای از این قبیل خواهد داشت : برخوردار از دانش پیشرفته،توانا در تولید علم و فناوری ، متکی برسهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، اکنون برای دستیابی به اهداف چشم انداز با استفاده از رهنمودهای قانون برنامه های  توسعه به منظور کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تجربه واگذاری بخش های مختلف ، به بخش خصوصی بوده و صرفا از حمایت های دولت بهره مند می باشد ، ایجاب می نماید که با توجه به حساسیت هایی که در زمینه های ورزش، صنعت ورزش و تعلیم و تربیت در این خصوص وجود دارد و لحاظ هدفمند بودن فعالیتهای و رویدادهای ورزشی و مد نظر قرار دادن برخی ازجنبه های امنیت داخلی و خارجی به منظور بکارگیری سرمایه های انسانی و مادی  بخش خصوصی در کشور و جلوگیری از خروج مغزها و سرمایه ها از کشور عزیزمان ، با دور اندیشی و دقت کافی موضوعات اقتصادی و طرح های قابل واگذاری را استخراج و با واگذاری آن به بخش خصوصی ویا تقویت موارد واگذاری ، به ورزش اقتصادی و اقتصاد ورزش کشور رونق بیشتری یافته و از سوی دیگر با کاهش تصدی گری دولت ،حمایت ونظارت افزایش یافته و گسترش صنایع ورزش و خلاق و کسب و کارهای وابسته درکلیه سطوح جامعه صورت می گیرد .

تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي‏دهند آن جا كه  انجمن ها و تشکلهای اقتصادی و سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات آموزش عالي در موضوع رشته های مرتبط با حوزه ورزش  به كمك بخش هاي اجرایی ورزش و تربيت بدني شتافته، مشكلات و نيازهاي این بخش به خوبي تعريف شده است .و به تدريج با روش هاي علمي به حل مشكلات و تقويت ساختارهاي مؤثر و بخش توسعه ورزش ياري رسانده اند و پيامد آن رشد همه جانبه ورزش و كسب موفقيت هاي بين المللي بوده است. در كشور ما به علت  عدم حضور بخش خصوصی و بها ندادن به تلاش‏هاي مراكز دانشگاهي  توسط  مديران کلان ورزش ؛ بخش هاي اجرايي و فدراسیونهای ورزشی  نتوانسته اند نيازهاي خود را شناسايي كنند. ازطرف دیگر رشد سريع و روز افزون علوم و فنون مرتبط با تربيت بدني و ورزش و پيشرفت هاي علمي كشورهاي جهان در اين زمينه، ايجاب مي‏كند كه دستگاه هاي زير مجموعه این بخش با بهره گيري از آخرين يافته هاي علمي در تقويت و ارتقاء علمي نيروي انساني ، مربيان و معلمان ورزش و نيز افزايش كيفي فعاليت هاي ورزش همت گمارند.
 با عنایت به چالشهای موجود در ورزش کشور بالاخص آینده  شغلی نامطمئن فارغ التحصیلان دانشگاهی که آثار سوء آن دامن گیر  جامعه ؛ وزارت ورزش و حتی دانشگاهها نیز خواهد شد و به محدودیت تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور خواهد انجامید . ما را بر آن داشته تا با خاطر نشان نمودن این مشکلات با ارائه نظرات سازنده بتوانیم انجمن صنعت ورزش کشور را تدوین نماییم. انجمن صنعت ورزش میتواند درخدمت  دست اندرکاران ورزش بوده و به اعمال سیاستهای علمی و تئوری های اقتصادی همگام با صنعت روز یا به همفکری در پیشبرد سیاستهای سازنده ورزش حرفه ای  کشور کمک کند. این انجمن میتواند نیاز آموزش مداوم دانش آموختگان علوم ورزشی را فراهم ساخته و به اعمال ضوابط استاندارد در همه سطوح ورزش کشور اقدام نماید تا تحولی اساسی در حوزه‌های ورزش حرفه ای و غیر حرفه ای  به وجود آورد و ضمن کاهش هزینه‌‌های درمان، به توسعه ورزش در جامعه کمک کرده و موجب ارتقای سطح ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و همچنین رونق این صنعت در کشور در ابعاد  فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در منطقه وبین المللی گردد.  

دکمه بازگشت به بالا