صنعت ورزش در دنیا

صنعت ورزش در جهان:

صنعت ورزش The Sport Industry

   صنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم، يكي از رويدادهاي مهم قرن گذشته به شمار مي رود. جیمز مولين  (1983)براي اولين بار از ورزش به عنوان يك صنعت ياد كرد. او اشاره داشت هر گونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه ای كه موجبات افزايش ارزش افزودة كالا و خدمات ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش محسوب مي شود  در حال حاضر، بحث خصوصي سازي در تمام صنايع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نيز از اين مقوله مستثنا نيست. در بسياري از كشورهاي جهان ساختار سنتي باشگاهها تغيير كرده و به مدد تجاري شدن باشگاه ها صنعت ورزش رونق زيادي پيدا كرده است. در كشورهاي پيشرفته ارزش افزودة صنعت ورزش بخش قابل توجهي از محصول ناخالص داخلي (GDP) راتشکیل میدهد ونقش مهمی درایجاد درآمد ، اشتغال ونیز تفریح وسرگرمی دارد.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم عاملی موثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی به شمار می رود.این صنعت ریشه های خود را به سرعت در تمام گستره دنیا دوانده و باور نموده تا میلیاردها انسان از آن به طریقی بهره مند گردند.در حال حاضر ورزش چه از بعد عملی و چه از بعد نظری در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی داشته است.

اقتصاد ورزش در دنيا از جايگاه مناسبي برخوردار است در واقع درحال حاضر ورزش به فعاليتي تبديل شده كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در توليد ناخالص ملي كشورها سهم قابل توجهي دارد؛ به گونه‌يي كه در دهه پاياني قرن بيستم، بيش از 250ميليارد دلار گردش مالي در هر سال داشته و مقام 16 يا 17 را در جايگاه صنايع در دنيا داشته است؛ علاوه بر آن بيش از اين مقدار آثار غيرمستقيم داشته است. منطقا كشوري كه حدود يك درصد از جمعيت جهان را داراست، بايد حداقل سهمي معادل 1درصد ارزش افزوده فوق را داشته باشد ولي سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي ما بسيار كمتر از يك درصد توليد ناخالص جهاني در شاخه ورزش است .

معرفی مشاغل صنعت ورزش :  

تولید کالاهای انبوه ورزشی، خرید و فروش و نقل و انتقالات بازيكنان، صدور مربي، فروش بليت های مسابقات ، دستمزدها و جوایز آنها، و جذب حاميان مالي ،ساخت و تعمیر ورزشگاه‌های بزرگ ، امكانات و تاسيسات ورزشي ، جهانگردی و تقویت گردشگری و مسافرت تماشاچیان انبوه ورزش به کشورهای دیگر، هزینه مطبوعات ورزشی، عایدات ورزشی تلویزیون ، تبليغات ميادين ورزشي و … بخش مهمی از اقتصادو صنعت ورزش را تشکیل می‌دهند0

معرفی ابعاد مهم چگونگی احراز مشاغل مربیان ورزشی، داوران و کمک داوران، ورزشکاران حرفه ای رشته های تیمی و انفرادی، نمایندگان ورزشی (ایجنت)، روانشناس ورزشی، مدیر اماکن ورزشی، مدیر تجهیزات ورزشی، مدیریت زمین های ورزشی، طراح اماکن ورزشی، سرپرستان ورزشی، پزشک ورزشی، پیشاهنگ ورزشی، آنالیزورهای ورزشی، گزارشگران و مفسرین ورزشی، معلمان ورزشی، ناشران ورزشی، نویسنده ورزشی،و حقوق ورزش، راهنمای اماکن ورزشی، کارکنان تولید کننده کالاهای ورزشی و سایر نیازمندیها مانند معرفی شغل، نیازمندی ها، کاوش بیشتر، شروع و پیشرفت شغلی، کارفرما، درآمد، محیط کاری و چشم انداز است. 

دکمه بازگشت به بالا