تشکل ملی انجمن صنعت ورزش

معرفی تشکل ملی انجمن صنعت ورزش

“از منظر بخش خصوصی ” اتاق بازرگانی”

به استناد بند “ک” ماده “5” قانون اتاق ایران ( اصلاحیه 1373) و با توجه به اهمیت موضوع تشکلها و لزوم ارتقاء جایگاه آنها، به دستور ریاست وقت اتاق ایران واحدی جدید تحت عنوان “امور تشکلها” در تاریخ 1/10/1386 آغاز به کار نمود. در سال 1390 و همزمان با در دست بررسی بودن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 5 این قانون و بر اساس تصمیمات مسئولین اتاق ایران، با ارتقاء جایگاه سازمانی امور تشکلها، معاونت تشکل‌ های اتاق ایران از سال 1390 پیگیری امور مربوط به تشکلهای اقتصادی را تداوم بخشیده است.
بر اساس ضوابط مربوطه و مأموریت‌ های ذاتی و ماهیتی که به موجب ماده ۵ قانون اتاق و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار بر عهده اتاق گذاشته شده است، معاونت تشکلها مسئول تهیه فهرست تشکلهای ملی و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی بوده و به تبع این امر، از سال‌های گذشته با اجرای پروژه مدل‌ سازی تشکل‌ها، سازماندهی و شبکه‌ سازی آن‌ها، تحقق این مهم را از جنبه‌های مختلف از جمله تأسیس، الحاق، حمایتها، پیگیری مسائل و مشکلات، رسیدگی به پیشنهاداها و راهکارها، آموزش، ثبت و آگهی و … در دستور کار قرار داد.

اهداف و برنامه های تشکل اقتصادی صنعت ورزش

به منظور ایجاد نهادهای متخصص در کسب و کارهای مختلف با سازماندهی مناسب برای کمک و مشاوره به دولت و حاکمیت و برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه این نهادها، برنامه معاونت تشکلها به شرح ذیل در دوره هشتم اتاق ایران تبیین گردیده است:

  • تقسیم کار بین اتاق و تشکلها ، به نحوی که با بهبود کارایی اتاق در پیگیری و حل مشکلات محیط عمومی کسب و کار ، مانند مسائل مالیاتی ، تأمین اجتماعی ، گمرکی و امثالهم ، تشکل ها مجال تمرکز بیشتر بر مشکلات محیط تخصصی کسب و کار را بیابند.
  • رفع موازی کاری های تشکلی در اجرای مادۀ 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تلاش در جهت متمرکز کردن ثبت تشکل های اقتصادی صرفا در اتاق
  • استفاده از ظرفیت ارتباطات بین المللی اتاق در راستای کمک به تشکل ها برای برقراری و تقویت ارتباط با همتایانشان در سایر کشورها
  • تشکیل و توسعۀ تشکل های بالادستی ( فدراسیون ها و کنفدراسیون ها ) به منظور تقویت انتظام بین صنفی و ارتقاء سطح مذاکره و چانه زنی حوزه های مختلف کسب و کار با حاکمیت
  • ایجاد ساز و کاری برای ترویج و ارزشمند نمودن عضویت فعالان اقتصادی در تشکل ها به نحوی که پوشش تشکل ها بر فعالان اقتصادی حوزۀ خود افزایش یابد .
  • توسعۀ حمایت های مالی هدفمند و توانمند ساز اتاق به تشکل ها و نیز کمک به آنها برای یافتن منابع مالی پایدار ، در راستای ارائۀ خدمات به عضا
  • امکان سنجی و پیگیری واگذاری تصدی گری های دلت به تشکل ها ، مانند نظارت ، کنترل و صدور مجوزها ، فعالیت های ترویجی ، تنظیم مقررات تخصصی و مانند اینها
  • تربیت و آموزش تخصصی مدیران و تشکل ها با این تفکر که مدیریت تشکل ها ، به منزلۀ سازمان های غیر انتفاعی کاری تخصصی و حرفه ای است
  • به وجود آوردن ساز و کار مدیریت تضاد منافع بین تشکل های مختلف در اتاق
  • استفاده از هیأت مدیره و نیروهای خبرۀ تشکل ها به عنوان نمایندگان اتاق در شوراها و مجامع دولتی و حکومتی به تناسب موضوع و مبحث

محصولات و خدمات تشکل

در راستای خدمات‌دهی بیشتر و مناسب‌تر به اعضا در سال گذشته سه بخش جدید افزوده شد تا کارهای اجرایی به شکل مشخص‌تر و تخصصی‌تری انجام شود:

بخش نمایشگاهی و همایش در معاونت: با انجام این کار برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها تمرکز مشخصی یافت و ضمن ارتباط تنگاتنگ با تشکل ها و مجریان نمایشگاهی، روند برگزاری و مدیریت آن ‌ها به شکل منسجم تری تقویت شد.

میز خبری در معاونت تشکل ها: با توجه به گستردگی تشکل‌ های اقتصادی و برنامه توسعه و توانمندسازی آن‌ها نیاز به اطلاع رسانی اخبار آن‌ها به صورت جدی احساس می‌شد و به همین منظور سایت تخصصی اطلاع رسانی تشکل ها، نشریه ماهیانه تشکل‌ها با نگاه جدید و با توجه به نیازسنجی تشکل‌ها با محوریت مسائل روز اقتصاد کشور، ایجاد کانال ارتباطی شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی سریع و لحظه‌ای به تشکل‌ها و ایجاد سامانه دو طرفه پیامکی راه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی آن آغاز به کار کرد.

بخش فناوری اطلاعات در این معاونت: ایجاد این بخش نیز با نگاه به طرح توسعه تشکل‌ها بود و اهم اقدامات انجام شده در این زمینه « ایجاد سامانه جامع هوشمند تشکل‌ها» و «طرح رتبه‌بندی و ارزشیابی تشکل‌ها» به شمار می‌ رود.

 از دیگر اقدامات این بخش ارائه خدمات ثبت تشکلی، انجام امورات توسعه‌ای تشکل‌ها و شرکت در مجامع تشکلی و ارائه مشاوره‌های تأسیس و الحاق تشکل‌هاست.

محصولات و خدمات

در راستای خدمات‌دهی بیشتر و مناسب‌تر به اعضا در سال گذشته سه بخش جدید به این تشکل افزوده شد تا کارهای اجرایی به شکل مشخص‌تر و تخصصی‌تری انجام شود:

بخش نمایشگاهی و همایش:

با انجام این کار برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها تمرکز مشخصی یافت و ضمن ارتباط تنگاتنگ با شرکت ها و مجریان نمایشگاهی، روند برگزاری و مدیریت آن ‌ها به شکل منسجم تری تقویت شد.

میز خبری در سازمان صمت: با توجه به گستردگی تشکل‌ های اقتصادی و برنامه توسعه و توانمندسازی آن‌ها نیاز به اطلاع رسانی اخبار آن‌ها به صورت جدی احساس می‌شد و به همین منظور سایت تخصصی اطلاع رسانی، با نگاه جدید و با توجه به نیازسنجی اعضا با محوریت مسائل روز اقتصاد و صنعت ورزش کشور، ایجاد کانال واتس آپ انجمن برای اطلاع رسانی سریع و لحظه‌ای به شرکت ها و فدراسیون ها و ایجاد سامانه دو طرفه پیامکی این انجمن راه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی آن آغاز به کار کرد.

بخش فناوری اطلاعات :

ایجاد این بخش نیز با نگاه به طرح توسعه مجموعه ها و اعضای ورزش بود و اهم اقدامات انجام شده در این زمینه « ایجاد سامانه جامع هوشمند شرکت‌های صنعت » و «طرح رتبه‌بندی و ارزشیابی صنایع ورزشی» به شمار می‌ رود.

 از دیگر اقدامات این بخش ارائه خدمات ثبتی اعضا، انجام امورات توسعه‌ای اعضا و شرکت در مجامع انجمن و صنعت و ارائه مشاوره‌های تأسیس و .. خانواده ورزش ‌می باشد.

دکمه بازگشت به بالا