اهداف

اهداف کلی تاسیس صنعت ورزش :

ماموریت آن ارائه رهبری برای رشد و موفقیت ورزشی و ارتقاء رشد صنعت ورزش در کشور می باشد.
تولید کالاهای انبوه ورزشی، خرید و فروش و نقل و انتقالات بازيكنان، صدور مربي، فروش بليت های مسابقات ، دستمزدها و جوایز آنها، و جذب حاميان مالي ،ساخت و تعمیر ورزشگاه‌های بزرگ ، امكانات و تاسيسات ورزشي ، جهانگردی و تقویت گردشگری و مسافرت تماشاچیان انبوه ورزش به کشورهای دیگر، هزینه مطبوعات ورزشی، عایدات ورزشی تلویزیون ، تبليغات ميادين ورزشي و … بخش مهمی از اقتصادو صنعت ورزش را تشکیل می‌دهند0

مهم ترين نقش رويدادهاي ورزشي را جذب گردشگر و پوشش رسانه اي معرفي میکنند.

۱– ايجاد اشتغال پايدار ، توسعه ، كارآفريني و ايجاد مشاغل نو
2- توسعه زير ساخت هاي ورزش حرفه اي كشور
3- توسعه ورزش قهرماني واستعداد یابی ورزشهای حرفه ای
4- ارتقاي كيفيت و تدوين راهكارهاي توسعه ورزش حرفه اي
5- تبيين روش ها و دستور العمل هاي اجرائي جهت گذر از ورزش آماتوري
6- شناخت پتانسيل هاي موجود در كشور براي برنامه هاي كلان
اقدام جهت تشكيل شوراي ورزش حرفه اي 7-
8- بستر سازي جهت تدوين سند چشم انداز ورزش حرفه اي كشور
9- تبیین جایگاه حقوقی ورزش حرفه ای و تلاش برای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ ورزش حرفه ای در کشور
10- حمایت از حقوق مراجعان و حقوق صنفی جامعه ورزش حرفه ای کشور
11- برنامه ریزی برای مشارکت و جلب سرمایه های مالی و معنوی بخش خصوصی در جهت رشد و توسعه ورزش کشور
12 – گسترش زیر ساخت های اجرایی
۱3 – انجام فعالیت ها بر اساس مصالح عمومی
۱4 – ثبات در برنامه ریزی ، عدم تغییر و تحولات در اهداف با توجه به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ،حتی با تغییر دولت و داشتن سیاست های جدید
۱5 – استفاده از کلیه نیروها و منابع انسانی متخصص در ورزش ؛ اشتغالزائی بورس های تحصیلی و حمایت های مالی ، شغلها )اطلاع رسانی در مورد مشاغل کاری و موقعیتهای استخدامی ورزشی(
برگزاری نمایشگاههای تخصصی درحوزه صنعت ورزش
تشویق و ارائه جایزه به کسانی که سهم برجسته ای در ورزش کشور رادارند .
شاخص های کلی تاسیس صنعت ورزش :
1 – با توجه به خصوصی سازی در تمام دنیا برپایه اهلیت ،سازمان صنعت ورزش می تواندمفهوم اهلیت راطبقه بندی و احیا نماید
2 – با توجه به اینکه در محور های توسعه سه اصل همیشه مورد نظر می باشد :
الف : هماهنگی
ب : یکپارچگی
ج : پیوستگی
بنابر این سازمان صنعت ورزش می تواند به خوبی این سه اصل را به صورت مدون با ارگانهای زیربط محقق نماید .
3 – یکی از موارد اساسی پیشرفت یک کشور مسئله بهره وری است و با توجه به برنامه چشم انداز و جود سازمانهای تخصصی وحرفه ای می تواند این امر را محقق سازد .