شرح خدمات

این سایت درنظر دارد خدمات اختصاصی برای اعضای خود و ورزشکاران حرفه ای درسطح بین المللی ایجاد نماید.
ازائم این خدمات ارائه گواهینامه ، ID CART وشناسنامه های ورزشی بااعتبار بین المللی
خدمات بازرگانی صنعت ورزشی
ایجاد بانک مشاغل
دوره های آموزشی
مربیان خصوصی
برگذاری کارگاهها و سمینارها
فرآورده های ورزشی وفروش لوازم ورزشی وحتی لوازم شما
بازاریابی ورزشی وبرندینگ برای شما
ایجاد تعامل وهمکاری نزدیک بابرندهای برتر دنیا برای شما و
ابزارهای حمایتی ویژه حامیان مالی وامتیازات ویژه
ورزش تراپی و تشکیل تیم های مجرب
سرمایه گذاری ورزشی
حمایت از طرح های ارزیابی شده وطرح پیشنهادی شما و همچنین مطالعات موردی ودعوت به همکاری در اتاق فکر و استار آپ ها باحضور شما برگذار میشود

دکمه بازگشت به بالا